Planiranje kuhinje u tvom domu: Dubrovačko-neretvanska županija.

Cijena: 499 kn
Trajanje: 3 sata

Usluga uključuje mjerenje i planiranje kuhinje.

Usluga je dostupna na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Isplaniranu kuhinju i kuhinjske dodatke, zajedno sa uslugama dostave i montaže, možeš kupiti odmah nakon planiranja.

Za više informacija kontaktiraj: IKEA Kontakt centar (01/445-5444),

previous next

May 2021 May 2021

Monday, May 17, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM

Tuesday, May 18, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM

Wednesday, May 19, 2021

Thursday, May 20, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM

Friday, May 21, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM

Saturday, May 22, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM

Sunday, May 23, 2021 No Availability

Unavailable, 10:00 AM