Planiranje kuhinje u tvom domu: Dubrovačko-neretvanska županija.

Cijena: 499 kn
Trajanje: 3 sata

Usluga uključuje mjerenje i planiranje kuhinje.

Usluga je dostupna na području Dubrovačko-neretvanske županije. (usluga nije dostupna na otocima).

Isplaniranu kuhinju i kuhinjske dodatke, zajedno sa uslugama dostave i montaže, možeš kupiti odmah nakon planiranja.

Za više informacija kontaktiraj: IKEA Kontakt centar (01/445-5444),

Previous Week Next Week

October 2021 Oct 2021